Fiskeriets Hus

Fiskeriet hus

Bagenkop

Bliv skipper for en dag

Vil du prøve kræfter med en fiskekutter i Østersøen?

Så prøv vor simulator. Her kan du navigere i magsvejr og under hårde forhold med bølger, regn og rusk.

Skibssimulator er udviklet af Force Technology, der er førende indenfor virtuel  træning og uddannelse af skibsfører.

Du kan sejle dag- og natsejlads på søen og i havn, hvor du deler havet med andre fartøjer.

Udgangspunktet er kutteren SG 92 og havmiljøet ved Bagenkop, hvor du i et 130 graders virtuelt perspektiv, med fuld instrumentering skal navigere rundt i havnen og på søen.

Det er en udfordrende men sjov opgave, ideel hvis man er flere som skal have en fællesoplevelse/opgave.

Pris: Inkluderet i entre
https://youtu.be/grkz3rp9_Zghttps://youtu.be/mKGzx0AU5lk

Gå på opdagelse i fiskeriet

Oplev hvordan mennesker og teknologi har udviklet erhvervet frem til moderne tider.

Se et fiskerhjem som det tog sig ud i gamle dage. Redskaber de brugte, og værkstederne der understøttede erhvervet.

En udstilling med sjove, kuriøse og bemærkelseværdige effekter fra en svunden tid, der vidner om om hårdt arbejde, flid og viljestyrke.https://fiskeriets-hus.dk/wp-content/uploads/2021/01/HD.mp4https://youtu.be/YBkeWSCCXCQ?t=0m08s
Åbningstider og priser

PeriodeÅbningsdageTidsrum
23/03/2024 -
01/04/2024
Mandag - Søndag10:00 - 17:00
02/04/2024 -
10/06/2024
Mandag - Søndag. Lukket tirsdag og onsdag10:00 - 17:00
11/06/2024 -
19/08/2024
Mandag - Søndag10:00 - 17:00
20/08/2024 -
16/09/2024
Mandag - Søndag. Lukket tirsdag og onsdag10:00 - 17:00
14/10/2024 -
20/10/2024
Mandag - Søndag
Efterårsferien
10.00 - 17.00

KategoriPris
Voksne50 Kr.
Gruppe min. 15 personer40 Kr.
Rundvisning50 Kr. per. person
Børn 0 - 12 årGratis. Kun i følge af voksne
SimulatorInkluderet i entre

Nyheder
Kontakt os

Reception 91 85 89 80    Kun i åbningstiden (se venligst åbningstider)

Steffen Rasmussen

Havnegade 2
5935 Bagenkop
lisstef@mail.dk
40153466

cvr: 35354956


Foreningen

Vedtægter for
Foreningen Fiskeriets hus

1. Navn
1.1 Foreningens navn er Foreningen Fiskeriets hus.

2. Formål
2.1. Foreningens formål er at få fokus på fiskeriets historie og livet omkring havnen i Bagenkop, samt at opbevare og registrere materiale såsom historiske fiskeredskaber, fiskerimotorer, både samt alt der i øvrigt relaterer sig til fiskeriet på Sydlangeland.

3. Kapitalforhold
3.1. Foreningen har ingen kapital.

4. Medlemsskab
4.1. Som medlem kan optages personer, sammenslutninger, selskaber mv. hvis ansøgeren efter bestyrelsens opfattelse har interesse og vil arbejde for foreningens formål.
4.2. Foreningens bestyrelse skal føre kartotek over medlemmerne.
4.3. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Der kan fastsættes forskellige satser for forskellige medlemstyper.
4.4. Udmeldelse sker til bestyrelsen og gælder fra udløbet af kalenderåret.

5. Generalforsamling
5.1. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned i Langeland Kommune.
5.2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved enten annoncering i lokalt dagblad/ugeavis, med almindeligt brev til medlemmerne eller elektronisk via mails til medlemmerne eller www.bagenkopinfo.dk.
5.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Evt. valg af ekstern revisor
7. Forslag
8. Evt.
5.4. Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til foreningens bestyrelse inden 1. februar.
5.5. Hver medlem har én stemme.
5.6. Alle afgørelser træffes med almindeligt flertal, medmindre andet fremgår af vedtægten.
5.7. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kræver dette. Medlemmernes begæring herom til bestyrelsen skal være begrundet og ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 4 uger efter begæringens modtagelse med samme varsel som pkt. 5.2

6. Bestyrelsen
6.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
6.1. Efter lodtrækning bestemmes hvem der ved stiftelsen kan vælges til den næste generalforsamling, således at 2 eller 3 medlemmer er på valg ved hver generalforsamling. Herefter vælges alle bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.
6.3. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, sekretær og kasserer. Disse valg er for et år af gangen. Konstituering sker snarest muligt efter den ordinære generalforsamling.

7.0. Hæftelse
7.1. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
7.2. Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyse, når der indgås aftaler på foreningens vegne.

8.0. Tegningsregler
8.1. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

9.0. Regnskabsår og revision
9.1. Foreningens regnskab udarbejdes og underskrives af 2 revisorer, som vælges blandt medlemmerne på en generalforsamling. Valg gælder for 1 år ad gangen. Generalforsamlingen kan beslutte, at foreningens regnskab i stedet skal udarbejdes af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Denne revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor eller 2 interne revisorer i stedet.

10.0. Vedtægtsændringer og opløsning
10.1. Vedtægtsændringer og beslutning om selskabets opløsning kan af generalforsamlingen alene vedtages, såfremt 2/3 af alle medlemmerne stemmer for. Stemmer kun 2/3 af de fremmødte medlemmer for forslaget, indkaldes med sædvanlig varsel til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer.
10.2. Ved opløsning må ingen del af foreningens formue tilfalde medlemmerne. Foreningens midler tilfalder i stedet Bagenkop Bylaug. Findes Bagenkop Bylaug ikke ved nedlæggelse af foreningen, tilfalder foreningens midler lignende forening, som har til formål primært at fremme historien om fiskeri i og omkring Bagenkop og ellers blot til at fremme fælleskaber i Bagenkop.

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 8. november 2013.​

Cookie – og privatlivspolitik

Introduktion

Når du besøger vores website bliver der indsamlet oplysninger om dig, som bliver brugt til at tilpasse og forbedre vores indhold der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der bliver indsamlet oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. I de nedenstående afsnit har vi uddybet, hvad det er for informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Hjemmesiden anvender “cookies”, som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med formålet at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan dog ikke indeholde skadelig kode som fx. virus.

Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du følger vejledningen og sletter eller blokerer cookies, så vil de annoncer du ser kun blive mindre relevante for dig, mens de vil optræde hyppigere. Du kan samtidig også risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle former for informationer, som i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, så indsamler og behandler vi en række af sådanne informationer.

Vi indsamler og behandler typisk følgende slags oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke og selv indtaster informationerne, behandler vi desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det sker typisk i forbindelse med, at du opretter et login eller ved køb på siden.

Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og anvender oplysningerne til at optimere og forbedre vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Vi opbevarer oplysninger i det tidsrum, som er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige eller relevante. Perioden afhænger af, hvilken karakter oplysningen er og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at give en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter tredjeparter til opbevaring og behandling af besøgsstatistik. Disse behandler udelukkende oplysninger på vegne af os og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.m. vil kun ske, hvis du selv giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: Fiskeriets.hus@gmail.com. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Foreningen Fiskeriets Hus

Havnegade 2

5935 Bagenkop

Telefon: 40153466

E-mail: lisstef@mail.dk